thema's en agenda

Snelle toegang

Partners

encor

 

De nieuwe manager

 

Bouwen aan de toekomst met zijn medewerkers

 

 

 

Er wordt veel verwacht van managers, en al wie deze functie bekleedt, stelt zich vragen over zichzelf en over zijn efficiëntie. Managers begrijpen al vlug dat ze gewaardeerd zullen worden op basis van drie essentiële missies: produceren, motiveren en regulariseren.

Hiervoor moeten ze zich vaak toeleggen op de vier cruciale competentiedomeinen van het management, namelijk:

 

 • Zijn team verenigen en responsabiliseren
 • Zijn dienst organiseren en de bijdragen controleren
 • Zich helemaal geven en projecten doen slagen
 • Ondernemen en beslissen

 

Deze praktische opleiding biedt de deelnemers de mogelijkheid om persoonlijke evaluatietools te gebruiken waardoor ze hun managerprofiel kunnen bepalen, hun psychologisch-leidinggevend profiel kunnen afstemmen op de vereisten van hun huidige of toekomstige functie, kunnen oefenen om het hoofd te bieden aan normale of botsende relationele situaties, hun luister- en beïnvloedingsvaardigheid binnen hun team kunnen versterken, de cruciale managementvaardigheden kunnen ontwikkelen en hun leadership kunnen verankeren.

Programma (2 dagen) :

Module 1: Zijn team verenigen en responsabiliseren: Rekening houden - Betrekken - Bezielen

 • Zelfdiagnose: Wat is uw leadershipstijl?
 • Begrijpen waarom onze behoeften en reacties verschillen van die van anderen
 • De voorwaarden voor motiverend leadership: van instemming tot betrokkenheid
 • Zijn relationele efficiëntie ontwikkelen, actief luisteren, ...
 • De verschillende managementstijlen en hun impact op het team
 • Communiceren rekening houdend met de verschillen op persoonlijkheids- en psychologisch vlak

 

Module 2: Zijn dienst organiseren en de bijdragen controleren: Finaliseren - Structureren - Controleren

 • Op het vlak van de organisatie van de dienst de punten opsporen die vatbaar zijn voor verbetering
 • Het team globaal versterken door een efficiëntere rollenverdeling
 • De activiteiten plannen (keuze van de prioriteiten)
 • Prestatiedoelstellingen formuleren, de indicatoren ontwikkelen en deze gebruiken om de prestaties te beheren en de activiteiten te controleren
 • Erin slagen de veranderingen te doen aanvaarden die vereist zijn op het vlak van de organisatie, de cultuur, de methoden en de procedures

 

Module 3: Zich helemaal geven en projecten doen slagen: Zich helemaal geven - Delegeren - Doen slagen - Verbeteren

 • De "Management by objectives" filosofie ontwikkelen
 • De kerncriteria van een SMART-doelstelling duidelijk definiëren
 • Delegeringplannen invoeren en zijn team duurzaam responsabiliseren
 • Continue verbetering promoten en de follow-up ervan verzekeren
 • De competenties van zijn team ontwikkelen
 • Te gepasten tijde 'bijsturen'

 

Module 4: Ondernemen en beslissen: De informatie verwerken - Oordelen - Beslissen

 • Projecten beheren, anticiperen op gedragingen en de risico's beheersen
 • De informatie beheren en optimaal aanwenden voor betere prestaties
 • Problemen analyseren en oplossen in groep, beslissingen nemen en betrokkenheid verzekeren

 

Opleidingsmethode :

Autodiagnostische vragenlijst; Groepswerk; Synthese-uiteenzettingen van de animator; Casestudy en rollenspellen die op video opgenomen worden; Engagement vanwege de deelnemers na elke sessie en gesprek met de animator over de persoonlijke objectieven voor vooruitgang en over de actieplannen.

 

 

Opleider :

 

Van Wiel Erik 2013   Erik Van Wiele heeft een mooi traject in sales en management achter de rug. Hij verdiende zijn strepen bij onder meer SCA Packaging, Smurfit Kappa Group en Domo Industries. Na een loopbaan van 31 jaar besliste hij in augustus 2006 deze ervaring fulltime door te geven aan professionals. Als Trainer/Coach legt hij zich onder meer toe op het versterken van competenties bij verkopers en mensen met een leidinggevende verantwoordelijkheid. Hij vormt en begeleidt met gedrevenheid medewerkers uit diverse takken van de industrie.

Informations pratiques :

Ref. : J102

Data : 

Prijs : 890,00 euros BTW

Plaats : Golf « De Kluizen » - Aalst

 

Deze opleiding kan op maat georganiseerd worden.

Ingrédients du succès

 • Video

Boeken

Knipoogje