Liste des formations

Accès directs

Partenaires

encor

 

Transversaal management, leiden zonder authoriteit

Hoe u uw collega's kunt aanzetten tot actie en hen kunt motiveren vanuit een niet hiërarchische relatie.

 

Naast de klassieke hiërarchische managementstructuren zijn er meer en meer "transversale" activiteiten en horizontale projecten. Projecten waarbij andere managementvaardigheden nodig zijn dan de klassiekers. Mensen betrekken en mobiliseren, impasses en inertie overwinnen, omgaan met spanningen en conflicten, synergie creëren (tussen verschillende diensten, tussen specialismen of tussen geografische entiteiten). Dit zijn dagelijkse uitdagingen, maar de impact kan enorm groot zijn.

Transversaal management is in de eerste plaats een participatief management dat eerder gestoeld is op beïnvloeden en gezag dan louter op macht. Overleg, zowel over de manier waarop doelen bereikt moeten worden als de doelstelling zelf, is een van de middelen om medewerkers te motiveren. In plaats van op te leggen zal men coördineren, sturen, verbinden, stimuleren, mobiliseren, ...

Deze opleiding helpt de deelnemers zich aan te passen aan de steeds (sneller) veranderende omgeving, structuren, werkwijzen. Ze leren er de nodige vaardigheden om medewerkers in beweging te brengen en te motieveren in overleggroepen, projectgroepen, innovatie denktanks, werkgroepen, ...

Hoe u uw collega's kunt aanzetten tot actie en hen kunt motiveren vanuit een niet hiërarchische relatie.

 

Naast de klassieke hiërarchische managementstructuren zijn er meer en meer "transversale" activiteiten en horizontale projecten. Projecten waarbij andere managementvaardigheden nodig zijn dan de klassiekers. Mensen betrekken en mobiliseren, impasses en inertie overwinnen, omgaan met spanningen en conflicten, synergie creëren (tussen verschillende diensten, tussen specialismen of tussen geografische entiteiten). Dit zijn dagelijkse uitdagingen, maar de impact kan enorm groot zijn.

Transversaal management is in de eerste plaats een participatief management dat eerder gestoeld is op beïnvloeden en gezag dan louter op macht. Overleg, zowel over de manier waarop doelen bereikt moeten worden als de doelstelling zelf, is een van de middelen om medewerkers te motiveren. In plaats van op te leggen zal men coördineren, sturen, verbinden, stimuleren, mobiliseren, ...

Deze opleiding helpt de deelnemers zich aan te passen aan de steeds (sneller) veranderende omgeving, structuren, werkwijzen. Ze leren er de nodige vaardigheden om medewerkers in beweging te brengen en te motieveren in overleggroepen, projectgroepen, innovatie denktanks, werkgroepen, ...

 

 

Op het terrein streeft transversaal management het volgende na:

 

 • - Optimale concrete communicatie garanderen;
 • - Overleg en collegiale coördinatie stimuleren;
 • - Het vertrouwen en een optiek van echt synergetische samenwerking ontwikkelen;
 • - Polyvalente tools gebruiken;
 • - Gemeenschappelijke methodes verspreiden die constant verrijkt worden;
 • - De praktijken indien nodig harmoniseren: verschillende culturen, verschillende diensten, verschillende vestigingen, ...

 

Hiervoor vereist transversaal management specifieke competenties en praktische vaardigheden die verworven moeten worden (luistervaardigheid, overleg, tools, reflexen, ...):

 

 • - Troeven zoals actief luisteren en constructief communiceren en facilitator-vaardigheden ontwikkelen
 • - Leren om de benaderingen en de synergetische praktijken (houdingen, gedragingen) te bevatten...
 • - De individuele complementariteit, de doorslaggevende fundamentele rollen, ... oordeelkundig analyseren
 • - De verschillende mechanismen identificeren die de coördinatie bevorderen
 • - Relevant overleg en constructieve samenwerking bevorderen
 • - Weerstand tegen verandering, tegen vooruitgang, ... aanvoelen, identificeren en overwinnen

 

Dit programma heeft tot doel deze competenties te ontwikkelen en richt zich tot:

 

 • - Managers van transversale, functionele en matrixgebaseerde operationele processen
 • - Projectleiders, projectverantwoordelijken, consultants, facilitators, bemiddelaars, ...
 • - Kaderleden die mensen en teams eerder functioneel dan structureel coördineren: Creativiteit & Innovatie, Engineering, Milieu, Software Engineering, Improvement, IS/IT, Management Training, Kwaliteit, R&D, Veiligheid, Supply Chain, ...

Programme (2 jours) :

1- Alle factoren van de context bevatten, leren om de tussenkomst goed te positioneren om alle sleutelrollen zo goed mogelijk te coördineren (de rol van elkeen en de som van de rollen).

Een mijlpaal bepalen, een organisatie uitwerken die afgestemd is op de opdracht, het beheer van de prioriteiten en de vertrouwensrelatie invoeren, de globale strategie verzoenen met de lokale cultuur, ...

 

2- Alle sociologische hefbomen beschouwen ten voordele van de complementariteit en van reële synergieën...

Optreden als facilitator, de persoonlijkheden en de waarden bevatten, de emotionele en motivatiegebonden profielen aanvoelen, op positieve wijze dynamiseren, de meest constructieve hefbomen in werking stellen,  technieken voor stressbeheer aanleren, ...

 

3- Het proces sturen: gaande van de duidelijke en concrete definitie van de doelstellingen tot de voltooiing; op basis van duidelijke prioriteiten; rekening houdend met de opportuniteiten en de risico's, ...

Communiceren, stimuleren, evalueren, analyseren in overleg, leren om verschillende standpunten bijeen te brengen, alle betrokkenen verenigen, een open geest ontwikkelen, het team en de prestaties coachen, ...

 

4- Een 360° beeld van de succesfactoren integreren bij de begeleiding van de verandering:

Het proces faciliteren, het tempo beheren, inertie vermijden, blokkeringen en obstakels overwinnen, de individuele en collectieve competenties ontwikkelen, korte en efficiënte follow-upvergaderingen leiden, feedback en een pragmatische rapportering invoeren, continue verbetering nastreven, de creativiteit en innovatie stimuleren, ...

Méthode pédagogique :

Overlegtechnieken, methodologische inbreng in de vorm van "toolfiches", rollenspelen, uitwisselingen, ...

Praktische toepassing van de voorgestelde tools in elk van de uiterst concrete modules.
Opstelling van een persoonlijk evolutieplan op korte en middellange termijn.

Formateur :

Hugo KETELS

Hij is sinds 2 jaar stichter en Managing Partner van een bedrijf dat KMO bedrijfsleiders begeleidt in het verder professionaliseren van hun operaties, en in hun relaties met financiële stakeholders. Daarvoor was hij gedurende 6 year Executive vice President van een Belgisch beursgenoteerd bedrijf. Hij leidde het Belgisch, Frans en Nederlands filial van die groep, en was verantwoordelijk voor alle systeemintegratieprojecten wereldwijd. Hij houd ervan om vanuit deze ervaringen en zijn vroegere ervaringen als Managing Director en Sales Manager van verschillende ICT bedrijven, zijn kennis te delen met anderen. Zijn favoriete onderwerpen zijn vooral domeinen waar people management vaardigheden en methodologie samenkomen, zoals project management, KPIR17;s, veranderingsmanagement, leiderschap zonder authoriteit...

 

Informations pratiques :

Ref: 406

Data :  

Prijs : 890,00 S64; excl. btw

Plaats: Hotel ibis Styles Meeting Center Louvain-la-Neuve (ex Mercure)

 

 

Ingrédients du succès

 • Video

Livres

Clin d'oeil